احکام حج

صرف هزینه حج برای فقرا

حج
21:19 - 1401/04/09

- اگر مستطيع هستيد انصراف از حج جایز نیست، بر شما واجب است که به حج مشرف شوید.

فراهم کردن مقدمات استطاعت

حج، استطاعت، بدهی، مهریه
23:48 - 1401/04/05

کسی که شرایط استطاعت را پیدا کرده، ولی انجام حج او منوط به فراهم آوردن برخی مقدمات باشد، باید نسبت به تهیه‌ی آن مقدمات اقدام کند، به گونه‌ای که مطمئن باشد در آن سال حج را درک می‌کند.

تأخیر انداختن حج واجب

حج
23:39 - 1401/04/05

صرف تنهایی مجوز شرعی برای تأخیر حج نیست، لازم است که همین امسال به حج، مشرف شود.

شرایط استطاعت حج

حج، استطاعت، مانع
21:58 - 1401/04/01

- كسي كه ضروريات زندگي را بيشتر از شأن خود دارد، اگر مي‌تواند با فروش آنها ، مقدار زايد را صرف مخارج حج كند، بايد اين كار را انجام دهد و مستطيع است.

انصراف از حج

حج
21:40 - 1401/04/01

- اگر از سالهای پیش، حج بر او مستقر شده باید به هر صورتی، هزینه های جدید را فراهم کرده و پرداخت کند.

ثبت نام حج در صورت نگرانی از کرونا

حج
22:58 - 1398/12/26

- ثبت ‌نام حج برای افرادی که دارای استطاعت مالی و توان بدنی هستند، تا وقتی از طرف نهادهای مسئول، منعی اعلام نشده است واجب است 

تکلیف مستطیع حج در صورت عدم امکان انجام آن

استطاعت، حج، اعزام
22:40 - 1398/11/01

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که استطاعت حج را دارد ولی به دلیل عدم ثبت نام دولتی امکان انجام آن را ندارد، احتیاط واجب آن است که خود را از استطاعت مالی خارج نکند و اگر از طریق دیگری می تواند به سفر حج برود، انجام دهد.

انجام اعمال حج با وضو در حالت جنابت به علت ندانست مسأله

اعمال حج 20:48 - 1398/08/25

سوال: اگر کسی با وضو و به علت نداستن مسئله با حالت جنابت اعمال حج را انجام داده باشد، تکلیفش چیست

فروش زمین مازاد و استطاعت حج

زمین، حج،‌ استطاعت
22:57 - 1398/05/23

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسى كه ضروريات زندگى از قبيل مسكن، لوازم خانه و مانند آن را بيشتر از شأن خود دارد، اگر مي‌تواند با فروش آنها و خريد مايحتاج زندگى‌اش، مقدار زايد را صرف مخارج حج كند و اين كار موجب حرج و وهن و منقصت او نمى شود، و مقدار مازاد به اندازه مخارج حجّ و يا مكمّل آن است، بايد اين كار را انجام دهد و مستطيع است.

استطاعت حج با خرید فیش آزاد

حج، استطاعت
15:19 - 1398/05/13

- اگر فردی از نظر مالی مستطیع شود اما فیش حج را نداشته باشد، در صورت عدم منع قانونی و وجود توانایی، باید فیش آزاد تهیه کند.

موانع استطاعت

حج، استطاعت، مانع
21:05 - 1398/05/10

اگر شخص مالی داشته باشد که برای رفتن به حج کفایت کند، اما برای یک نیاز ضروری مانند تهیّه‌ی مسکن یا علاج بیماری و یا تأمین مایحتاج زندگی به آن نیاز داشته باشد، مستطیع نیست و حج بر او واجب نمی‌شود.

انجام اعمال حج با وضو در حالت جنابت به علت ندانست مسأله

حج، جنابت، وضو
18:09 - 1398/03/28

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر کسی با وضو و به علت نداستن مسئله با حالت جنابت اعمال حج را انجام داده باشد، باید طوافهای عمره، حج و نساء و نمازهای آنها را اعاده کند و باید طواف حج و نماز آن در ماه ذی الحجة اعاده شود.

صفحه‌ها