احکام حجاب و پوشش

پوشش، بانون، چادر
حکم انتشار عکس با چادر در فضای مجازی 10:47 - 1398/06/26 بازدید: 1388

-درج تصاویر، در فضای مجازی اگر اسباب سوءاستفاده را فراهم آورد جایز نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.