احکام خانواده

عدم تمکین زن در مسائل غیر عرفی 22:23 - 1399/08/01 بازدید: 59

-  انجام این امور بر زن واجب نیست بلکه بعضی از آنها که مستلزم حرام می باشد ، انجام آن جایز نیست .

خانواده
نظر شوهر درباره نوع پوشش 22:12 - 1399/07/22 بازدید: 314

- پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.

والدین
حدود اطاعت از والدین 22:07 - 1399/07/22 بازدید: 46

- اگر اطاعت نکردن موجب اذیت قابل توجه والدین شود در این صورت نباید با امر آنها مخالفت شود.

صله، رحم
صله رحم با افراد نامحرم 22:01 - 1399/07/20 بازدید: 92

-  اگر خویشان نسبی با هم قطع رابطه نکنند؛ برای انجام صله رحم، الزاما رفت و آمد و ارتباط مستقیم شرط نیست.

ازدواج
حکم ازدواج با شخص بی نماز 06:36 - 1399/07/15 بازدید: 2244

- ازدواج با شخص بی نماز جايز است؛ ولى كراهت دارد.

صدقه
صدقه دادن زن از اموال خودش 21:10 - 1399/07/10 بازدید: 55

- صدقه دادن زن از اموالش اشکالی ندارد.

نامزدی
ارتباط در دوران نامزدی 23:43 - 1399/04/28 بازدید: 989

- در دوران نامزدی تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، دختر و پسر با هم نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

زنا، شوهردار، ازدواج
زنا با زن شوهردار؛ حق الله یا حق الناس؟ 05:31 - 1399/04/24 بازدید: 1994

زنا حق الله است و لازم است از گناه کبیره ای که انجام داده اند به طور جدی توبه کرده و تکرار نکنند.

خمس
استفاده از مال کسی که خمس نمی دهد 22:06 - 1399/01/02 بازدید: 355

- به نظر آیات عظام خامنه ای و سیستانی:استفاده از اموال و غذای کسی که خمس نمی دهد، جایز است.

نفقه
استفاده از مصرفی های خانه بدون اجازه پدر 06:17 - 1398/12/05 بازدید: 158

- فرزندان می توانند بدون اجازه، از مواد غذایی مورد نیازشان در خانه پدر استفاده کنند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.