احکام خانواده

اطاعات از شوهر
اطاعت از شوهر برای شرکت در میهمانی گناه آلود 17:43 - 1400/01/03

- اطاعت از شوهر در اجبار به شرکت در میهمانی گناه آلود،‌ لازم نبوده بلکه جایز نیست.

نفقه
حکم نفقه فرزند بر پدر 22:50 - 1399/12/23

- هرگاه فرزند توانایى اداره کردن زندگى خویش را نداشته باشد و پدر بتواند نفقه او را بدهد بر او لازم است و سنّ خاصّى شرط نیست.

معاشرت
معاشرت و رفت و آمد با شخص بی نماز 14:38 - 1399/12/07

- اگر ترک معاشرت موجب عمل به واجب و نماز خواندن او می شود، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر (با وجود شرایط)، باید رفت و آمد با او را ترک کنید.

احکام کودکان
لزوم استفاده از غذای حلال برای داشتن فرزند صالح 14:35 - 1399/12/07

- لازم است والدین از غذای حلال تغذیه کنند و از مجالس آلوده اجتناب کنند

عدم تمکین زن در مسائل غیر عرفی 22:23 - 1399/08/01

-  انجام این امور بر زن واجب نیست بلکه بعضی از آنها که مستلزم حرام می باشد ، انجام آن جایز نیست .

خانواده
نظر شوهر درباره نوع پوشش 22:12 - 1399/07/22

- پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.

والدین
حدود اطاعت از والدین 22:07 - 1399/07/22

- اگر اطاعت نکردن موجب اذیت قابل توجه والدین شود در این صورت نباید با امر آنها مخالفت شود.

صله، رحم
صله رحم با افراد نامحرم 22:01 - 1399/07/20

-  اگر خویشان نسبی با هم قطع رابطه نکنند؛ برای انجام صله رحم، الزاما رفت و آمد و ارتباط مستقیم شرط نیست.

ازدواج
حکم ازدواج با شخص بی نماز 06:36 - 1399/07/15

- ازدواج با شخص بی نماز جايز است؛ ولى كراهت دارد.

صدقه
صدقه دادن زن از اموال خودش 21:10 - 1399/07/10

- صدقه دادن زن از اموالش اشکالی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.