احکام خانواده

محرمیت بدون اجازه پدر 18:19 - 1398/07/25 بازدید: 125

سوال: من با نامزدم با اجازه پدرم سه ماه محرم شدیم ولی ایشان برای ادامه محرمیت اجازه نمی‌دهند.آیا راهی برای محرمیت بدون اجازه پدر وجود دارد؟

صیغه موقت دختر!! 18:19 - 1398/07/25 بازدید: 72

سوال: اگر دختری بدون اذن پدر صیغه شود باید عده نگه دارد؟

نفقه کودک ازدواج موقت 17:54 - 1398/07/25 بازدید: 47

سوال: آیا نفقه و نگهداری از کودک متولد از ازدواج  موقت بر عهده مرد است؟ آیا شرط نگهداری از این کودک توسط مادر در ازدواج موقت صحیح است؟

ازدواج بدون اتمام صیغه موقت 17:46 - 1398/07/25 بازدید: 47

سوال: بدون بخشیدن باقی مدت عقد موقت از سوی مرد اول و یک هفته مانده به اتمام آن، با همسر کنونی ام ازدواج کرده و نزدیکی داشته‌ام، آیا به همدیگر حرام ابدی شده‌ایم؟

بخشش مهریه قبل از عقد 17:37 - 1398/07/25 بازدید: 52

سوال: آیا دختر می‌تواند علیرغم مخالفت والدینش قبل از عقد بخشی از مهریه‌اش را ببخشد یا در محضر تعهد به بخشیدن قسمتی از آن بدهد؟

نفقه
هزینه سفر و نفقه زن پولدار 19:26 - 1398/07/20 بازدید: 313

- پرداخت نفقه زن حتی در صورت داشتن درآمد بر شوهر واجب است و در صورت تمایل مرد به مسافرت زن، باید تمام هزینه آن را بپردازد.

یارانه، شوهر، زن
مالکیت یارانه و مطالبه آن از شوهر 09:13 - 1398/07/15 بازدید: 39

- یارانه برای است که هزینه های زندگی را می پردازد.

مال حرام
وظیفه زن در قبال مال حرام شوهر 20:46 - 1398/07/13 بازدید: 176

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن و فرزندان تا زمانی که یقین به حرام بودن عین مال کسب شده توسط سرپرست خانواده ندارند، استفاده اشکال ندارد و بررسی کردن هم لازم نیست.

مهریه، ازدواج، افزایش
حکم قراردادن مهریه سنگین در ازدواج 10:09 - 1398/07/09 بازدید: 569

قراردادن مهریه سنگین در ازدواج هر چند در توان مرد نباشد سبب باطل شدن عقد نمی شود و عقد صحیح است.

حقوق، زن، شوهر
اجرت گرفتن جهت کار در منزل 10:07 - 1398/07/09 بازدید: 238

- در محیط هایى که عرف و عادت بر اجرت گرفتن جهت کار در منزل است که زن به قصد تبرّع و رایگان این کارها را انجام مى دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مورد قبول نیست. مگر این که ثابت کند به شوهرش اعلام کرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نیز پذیرفته باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.