احکام زکات فطره

پرداخت فطریه توسط مهمان 19:06 - 1400/02/22

- اگر مهمان فطریه خود را با اجازه صاحبخانه بدهد،‌ صحیح است.

حکم پرداخت زکات فطره به شهر دیگر 18:47 - 1400/02/22

- به نظر آیت الله خامنه ای:  اگر در محلّ زندگی شخص پرداخت کننده زکات فطره، مستحقّ جهت پرداخت فطریه پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاي ديگر نبرد.

هر نفر، سه کیلو گندم 17:57 - 1400/02/21

-زکات فطره، یعنی به ازای هر نفر، سه کیلو گندم به فقیر بدهیم.

پرداخت فطریه به فقیر به عنوان هدیه 16:29 - 1400/02/21

- لازم نیست به فقیر بگوید که زکات است، ولی خودش باید قصد زکات نماید.

مقدار و جنس زکات فطره 16:28 - 1400/02/21

- مقدار زکات فطره، تقریبا سه کیلوگرم و جنس آن، گندم یا آرد و یا سایر مواد غذایی معمول در تغذیه مردم و یا پول آن است.

پرداخت کفاره روزه به فقیر بی نماز 12:54 - 1397/05/19

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پرداخت  کفاره روزه به فقیری که اهل نماز و روزه نیست، اشکالی ندارد.

کفایت نیت مبلغ فطریه و پرداخت آن بعد از عید 00:35 - 1397/05/18

- صرف نیت کردن مبلغ فطریه از حساب بانکی و پرداخت آن بعد از عید، کفایت نمی کند.

پرداخت فطریه به فرزند بدهکار 22:21 - 1397/04/19

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که فرزند بدهکاری دارد می تواند زکات فطره خود را بابت بدهی وی پرداخت نماید.

مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ 01:31 - 1397/03/24

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۷ حداقل 8000 تومان می باشد.

فطریه میهمان شب عید فطر 01:30 - 1397/03/24

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر وارد شده، اگر فقط یک شب بماند، فطریه اش بر عهده خودش می باشد.

فطریه زندانیان، سربازان و ... 01:28 - 1397/03/24

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فطریه کسانی که دولت غذای آنها را می دهد، بر عهده دولت نیست.

فطریه همسر موقت و زن ناشزه 01:26 - 1397/03/24

- همسر موقت و زن ناشزه، اگر نان خور شوهر باشند، فطریه شان بر عهده شوهر است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.