احکام زکات فطره

زکات، فطریه
مقدار و جنس زکات فطره 18:59 - 1399/03/01 بازدید: 809

- مقدار زکات فطره، تقریبا سه کیلوگرم و جنس آن، گندم یا آرد و یا سایر مواد غذایی معمول در تغذیه مردم و یا پول آن است.

زکات، فطریه
حکم پرداخت زکات فطره به شهر دیگر 22:47 - 1398/03/28 بازدید: 163

- به نظر آیت الله خامنه ای:  اگر در محلّ زندگی شخص پرداخت کننده زکات فطره، مستحقّ جهت پرداخت فطریه پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاي ديگر نبرد.

زکات، فطریه
پرداخت فطریه توسط مهمان 19:51 - 1398/03/15 بازدید: 117

- اگر مهمان فطریه خود را با اجازه صاحبخانه بدهد،‌ صحیح است.

روزه، کفاره، فقیر، بی نماز
پرداخت کفاره روزه به فقیر بی نماز 12:54 - 1397/05/19 بازدید: 471

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پرداخت  کفاره روزه به فقیری که اهل نماز و روزه نیست، اشکالی ندارد.

فطریه، نیت، پرداخت، حساب، بانکی
کفایت نیت مبلغ فطریه و پرداخت آن بعد از عید 00:35 - 1397/05/18 بازدید: 149

- صرف نیت کردن مبلغ فطریه از حساب بانکی و پرداخت آن بعد از عید، کفایت نمی کند.

فطریه، فرزند، بدهکار
پرداخت فطریه به فرزند بدهکار 22:21 - 1397/04/19 بازدید: 285

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که فرزند بدهکاری دارد می تواند زکات فطره خود را بابت بدهی وی پرداخت نماید.

فطریه، مبلغ، سال، 97
مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ 01:31 - 1397/03/24 بازدید: 597

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۷ حداقل 8000 تومان می باشد.

فطر، میهمان، فطریه
فطریه میهمان شب عید فطر 01:30 - 1397/03/24 بازدید: 407

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر وارد شده، اگر فقط یک شب بماند، فطریه اش بر عهده خودش می باشد.

فطریه، سرباز، زندانی
فطریه زندانیان، سربازان و ... 01:28 - 1397/03/24 بازدید: 495

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فطریه کسانی که دولت غذای آنها را می دهد، بر عهده دولت نیست.

فطریه، همسر، موقت، ناشزه، شوهر
فطریه همسر موقت و زن ناشزه 01:26 - 1397/03/24 بازدید: 563

- همسر موقت و زن ناشزه، اگر نان خور شوهر باشند، فطریه شان بر عهده شوهر است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.