اربعین حسینی ارسال رصد

احکام سجده

سجده‌های واجب و مستحب در قرآن 11:39 - 1400/06/27

سجده‌‌های واجب و مستحب قرآن، چگونه و توسط چه کسانی تعیین شده است؟

گذاشتن آرنج و ساعد روی زمین 19:49 - 1400/06/11

-   گذاشتن آرنج و ساعد روی زمین باطل کننده نماز نیست.

اهمیت سجده در میان ارکان نماز 09:31 - 1400/04/20

- در میان ارکان نماز کدام رکن جایگاه ویژه‌ای دارد؟

بلند شدن بی اختیار سر از مهر 09:16 - 1399/10/18

اگر هنگام سجده، بی اختیار سر از مهر جدا شود و دوباره روى مهر قرار بگيرد یک سجده محسوب می شود.

سجده بر مهر سیاه 20:29 - 1399/07/19

سجده کردن بر مهری که مثلا بر اثر آب وضو سیاه شده است، اشکال ندارد

مهر برای سجده زیارت عاشورا 14:23 - 1399/06/08

اگر هنگام خواندن زیارت عاشورا، مُهر برای سجده پیدا نشود به قصد رجا به هر صورت که ممکن است، می تواند سجده کند.

پاکیِ محلّ سجده 05:46 - 1399/05/02

- مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده میکنید باید پاک باشد.

برداشتن مهر نماز توسط کودک 14:58 - 1399/04/25

اگر مُهر هنگام نماز، گُم شود یا کودک آن را بردارد،گر چیزی که سجده بر آن صحیح است در دسترس باشد، باید بر همان سجده کند، در غیر این صورت، اگر وقت وسعت دارد، باید نماز را بشکند.

 

مانع بودن مواد آرایشی برای سجده 05:29 - 1399/04/15

اگر مواد آرایشی به مقداری روی پوست را بپوشاند که پوستِ پیشانی با مُهر تماس پیدا نکند، سجده صحیح نیست.

سجده واجب قرآن چیست ؟ 19:06 - 1399/02/24

-  سجده های واجب در چهار سوره از قرآن کریم وجود دارد که اگر کسی به آن ها گوش دهد یا بخواند، باید بعد از تمام شدن آیه، فورا سجده کند.

مانع بین پیشانی و محل سجده 22:48 - 1398/12/09

- اگر هنگام سجده، چادر یا کلاه روی صورت بیفتد و پیشانی با واسطه چادر یا کلاه روی مهر قرار بگیرد باید بدون بلند شدن از سجده، مانع ـ چادر ـ را کنار بکشید تا پیشانی بر مهر قرار گیرد.

انجام سجده در بین دو ابرو هنگام آرایش 16:47 - 1398/09/18
سجده

سوال: آیا بین دو ابرو محل سجده حساب می شود تا خانمی که آرایش کرده به این میزان را برای انجام سجده نماز نگه دارد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.