احکام سجده

سجده، مهر، نشسته، نماز
کیفیت قرار گرفتن اعضای سجده در نماز نشسته 22:26 - 1398/04/20 بازدید: 640

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، در صورت امکان هنگام سجده بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.

حکم سجده بر کاشی 11:05 - 1398/03/20 بازدید: 244

سوال: آیا سجده بر کاشی جایز است؟ 

چسبیدن مهر به پیشانی در نماز 19:49 - 1398/02/14 بازدید: 1396

سوال: اگر هنگام سر برداشتن از سجده نماز، مهر به پیشانی بچسبد، تکلیف چیست؟

سجده بر مهر سیاه 09:35 - 1398/02/09 بازدید: 114

حکم خواندن نماز بر روی مُهر چرک چیست ؟

پاسخ:
سجده کردن بر مهری که مثلا بر اثر آب وضو سیاه شده است، اشکال ندارد؛ اما اگر چرک روی مهر طوری باشد که جرم داشته باشد و مانع رسیدن پیشانی به مهر شود، سجده بر آن صحیح نیست.

خواندن و گوش دادن هم زمان آیه سجده دار 11:40 - 1398/01/30 بازدید: 93

سوال: آیا در صورت خواندن و شنیدن همزمان آیه سجده، انجام یک سجده کافی است؟

سجده شکر
کیفیت سجده شکر 19:39 - 1398/01/22 بازدید: 925

برای سجده شکر، صرف قرار دادن پیشانی روی زمین همراه با نیّت، کافی است و احتیاط مستحب آن است که بقیۀ مواضع سجده هم بر زمین قرار بگیرد.

سجده، ذکر، حرکت
حرکت بدن هنگام ذکر سجده 21:14 - 1397/12/26 بازدید: 178

- در سجده باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد و نمازگزار نباید بدن خود را به اختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود.

بلند شدن پیشانی از مهر در نماز 13:52 - 1397/12/23 بازدید: 94

سوال: اگر پیشانی بعد از برخورد به مهر، بی‌اختیار بلند شود، تکلیف چیست؟

مهر،‌ پیشانی،‌ چسبیدن
چسبیدن مهر به پیشانی در نماز 21:42 - 1397/12/21 بازدید: 469

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هرگاه در سجده اوّل مهر به پيشانى بچسبد بايد آن را براى سجده دوم از پيشانى جدا كند.

پوشیدن پاپوش در سجده 10:46 - 1397/12/16 بازدید: 289

سوال: حکم پوشیدن پاپوش (ضخیم تر از جوراب و نازک تر از کفش) در سجده نماز چیست؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.