احکام طهارت

وضو
خشک بودن اعضای وضو 18:20 - 1399/06/24 بازدید: 330

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

غسل جمعه
آداب روز جمعه – غسل جمعه 23:05 - 1398/12/21 بازدید: 352

- وقت غسل جمعه از اول صبح تا ظهر، و از ظهر تا غروب جمعه، بنابر احتیاط مستحب بدون نیت اداء و قضاء و از اول صبح شنبه تا مغرب به نیت قضاء است.

الکل
طهارت الکل های ضدعفونی کننده 19:57 - 1398/12/17 بازدید: 403

در صورتی که مایعی مثل  الکل  را نمی دانیم از اقسام مشروبات الکلی است یا خیر، تحقیق لازم نیست.

نجاسات
شک در محدوده نجاست 22:17 - 1398/12/11 بازدید: 311

- اگر بدانیم چیزی نجس است اما ندانیم کدام قسمت، برای  تطهیر آن باید تمام قسمتهایی که احتمال می رود نجاست در آن قسمت باشد را تطهیر کرد.

الکل
آیا الکل های طبی و صنعتی نجس هستند؟ 22:49 - 1398/12/05 بازدید: 1139

- به نظر آیت الله خامنه‌ای: الكل‏هایى كه معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست‌كننده باشند پاک است .

طهارت
تطهیر موکت و فرش 21:43 - 1398/11/29 بازدید: 117

- تطهیرموکت و فرش به این صورت است: بعد از بر طرف کردن عین نجاست، آب لوله را وصل کنید به جای نجس، به‌گونه‌ای که همه آن محل را فرا بگیرد.

جنب
مکروهات برای فردی که جنابت دارد 20:26 - 1398/10/29 بازدید: 513

- نه چيز بر جنب مكروه است: اول و دوم: خوردن و آشاميدن....

زمان غسل جنابت 20:25 - 1398/10/29 بازدید: 3109

غسل جنابت به خودی خود پس از جنابت مستحب است و برای خواندن نماز واجب و برخی از اعمال واجب می شود.

جنابت، غسل، منی
بول نکردن بعد از جنابت و خروج مایع مشکوک پس از غسل 23:25 - 1398/10/13 بازدید: 2955

- اگر پس از خروج منی بول نکند و بعد از غسل، رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد.

حکم وضو بعد از غسل جنابت 13:47 - 1398/09/29 بازدید: 515

- کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد و نماز با همین غسل انجام دهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.