اربعین حسینی ارسال رصد

احکام غسل

شیوه غسل کردن هنگام نجس بودن بدن 23:47 - 1400/06/23

- در غسل ترتیبی، هر قسمت از بدن که نجس شده اگر پیش از غسلِ و شستن همان قسمت، شسته شود کفایت می کند.

غسل جنابت از حرام کفایت از وضو می کند 20:51 - 1399/08/25

- به نظر آیات عظام خامنه ای و مکارم غسل جنابت از حرام، کفایت از وضو می کند.

نماز با غسل زیارت 22:02 - 1399/04/10

- به نظر مشهور مراجع: نمي‌توان با غسل زيارت نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.

غسل دادن میت زن، در صورت کمبود غسل دهنده 19:30 - 1398/12/24

- غسل میت، واجب کفایی است، و در صورت نیاز، بر همه زنانی که می توانند با مراعات شرایط شرعی، میت را غسل دهند، این کار واجب خواهد بود.

آداب روز جمعه – غسل جمعه 23:05 - 1398/12/21

- وقت غسل جمعه از اول صبح تا ظهر، و از ظهر تا غروب جمعه، بنابر احتیاط مستحب بدون نیت اداء و قضاء و از اول صبح شنبه تا مغرب به نیت قضاء است.

چه روزی باید غسل حیض انجام دهم؟ 20:13 - 1398/12/12

- غسل حیض زمان معین و به خصوصی ندارد هر روز و هر وقت و ساعتی که پاکی حاصل می‌شود، برای انجام عبادت، باید غسل کرد.

مکروهات برای فردی که جنابت دارد 20:26 - 1398/10/29

- نه چيز بر جنب مكروه است: اول و دوم: خوردن و آشاميدن....

زمان غسل جنابت 20:25 - 1398/10/29

غسل جنابت به خودی خود پس از جنابت مستحب است و برای خواندن نماز واجب و برخی از اعمال واجب می شود.

بول نکردن بعد از جنابت و خروج مایع مشکوک پس از غسل 23:25 - 1398/10/13

- اگر پس از خروج منی بول نکند و بعد از غسل، رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد.

حکم وضو بعد از غسل جنابت 13:47 - 1398/09/29

- کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد و نماز با همین غسل انجام دهد.

انجام اعمال عبادی با غسل اشتباه 10:45 - 1398/08/28

- اگر غسل را اشتباه بوده باید نمازهایی که با چنین غسلی خوانده شده، قضا کند، ولی روزه‌ها، با فرض این که معتقد به صحت غسل به صورت مذکور بوده، صحیح است.

برطرف شدن مانع و انجام غسل جنابت پس از تیمم بدل از غسل 19:41 - 1398/05/11

- کسی که به دلیل منع پزشکی، تیمم بدل از غسل کرده، پس از برطرف شدن مانع، باید غسل جنابت را انجام دهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.