شهادت امام حسن-ع ارسال رصد

احکام قرآنی

تغییر احکام قرآن 07:46 - 1400/03/30

گرچه در قرآن مجید مسئله برده داری به عنوان یک دستور حتمی در مورد اسیران جنگی نیآمده ، ولی نمی توان انکار کرد که احکامی در قرآن برای بردگان ذکر شده است ، که اصل وجود بردگی را حتّی در زمان پیامبر و صدر اسلام اثبات می کند، مانند احکامی که در مورد ازدواج با بردگان یا احکام محرمیّت یا مسئله مکاتبه (قرارداد برای آزادی بردگان ) هست . 

واجبات سجده قرآن چیست؟ 19:07 - 1399/02/24

- در سجده واجب قرآن، گذاشتن پیشانی بر زمین کافی است و گفتن ذکر، رو به قبله بودن و وضو داشتن لازم نیست.

خواندن ترجمه قرآن 09:59 - 1398/09/23

خواندن ترجمه قرآن و تدبّر در آن، بسیار خوب و مطلوب است، ولی قرائت متن عربی قرآن، ثواب و آثار ویژه ای دارد.

احکام سجده واجب قرآن 18:47 - 1398/03/10

- برای انجام سجده واجب قرآن، داشتن وضو و رو به قبله بودن لازم نیست.

شنیدن غیر مستقیم آیه سجده 18:45 - 1398/03/10

- به نظر مقام معظم رهبری، با شنیدن آیه سجده دار حتی به صورت غیر مستقیم، سجده واجب می شود.

خواندن و گوش دادن هم زمان آیه سجده دار 11:40 - 1398/01/30
قرآن

سوال: آیا در صورت خواندن و شنیدن همزمان آیه سجده، انجام یک سجده کافی است؟

عدم توجه هنگام قرائت آیات سجده دار 22:08 - 1397/12/23
قرآن

سوال: در صورتی که اصلا متوجه خوانده شدن آیات سجده دار و بعدا سجده رفتن دیگران را ببینیم، آیا سجده بر ما واجب است؟

تلاوت قرآن در حال حیض 23:24 - 1397/09/07

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به‌طور كلى خواندن خصوص آیات سجده سوره‌هایی که سجده واجب دارند حرام است و خواندن سایر قرآن اشکال ندارد.

عدم توجه هنگام قرائت آیات سجده دار 14:06 - 1397/01/20

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت عدم توجه هنگام خوانده شدن آیه سجده دار، سجده واجب نیست.

حکم آیات قرآنی در انگشتر، سنگ قبر و آرم جمهوری اسلامی 16:07 - 1396/03/15

- استفاده بدون وضو و لمس از گردنبند و انگشتر حاوی اسمای مبارکه و آیات قرآنی در صورتی که موجب بی احترامی نباشد، اشکال ندارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.