احکام لباس پوشیدن در اسلام

چرا سادات از کلاه شال و دیگر پوشش‌های سبز استفاده می‌کنند؟

لباس شهرت در روایات,لباس شهرت سیستانی,لباس شهرت در قران,حکم پوشید
08:25 - 1400/09/09

نباید این رنگ را منحصر به افراد و گروه‌های خاصی دانست، اما استفاده سادات از آن به عنوان یک نماد ایرادی ندارد، با این شرط که مراقبت کامل انجام شود که از عنوان مقدس سیادت، سوء استفاده‌ای نشود.

دوست دارم هرطور میخوام لباس بپوشم

دوست دارم هرطور میخوام لباس بپوشم
11:37 - 1400/09/04

دوست دارم هر طور که دلم می خواهد لباس بپوشم

خرید مکرر لباس گناه دارد و در قیامت باید پاسخگوی آنها باشیم؟

آیا خرید مکرر لباس گناه دارد و در قیامت باید پاسخگوی آنها باشیم؟
12:39 - 1400/09/03

از نظر اخلاقی بهتر است اگر وسیله‌ها و لباس‌های گذشته انسان، سالم و قابل استفاده می‌باشد، از دور ریختن آنها و خرید وسائل جدید خودداری شود؛ چرا‌که در جامعه، افرادی وجود دارند که از حداقل‌های زندگی محروم‌اند، و سفارش دین اسلام در این‌گونه موارد انفاق به دیگران می‌باشد.

آیا در منابع اسلامی درباره با طراحی لباس و پوشاک مطلبی وجود دارد؟

آیا در منابع اسلامی درباره با طراحی لباس و پوشاک مطلبی وجود دارد؟
10:47 - 1400/08/05

در نظر گرفتن جنبه های معنوی در لباس، زیبایی متعادل، نظافت و آراستگی، طراحی بر اساس عرف و بدون عدول از موازین شرعی، استفاده نکردن از مدهایی که به نوعی نماد بی دینی و مورد استفاده دشمنان خداست و نیز مدهایی که موجب تک نما شدن مصرف کنندگان آن می شود ، تنوع در لباسها و شاد بودن آنها برای استفاده در شادی های مشروع، جلوگیری از اسراف در چرخه تولید و مصرف و ...