احکام معاشرت

خرید
مشاوره با نامحرم در خرید و فروش 10:21 - 1399/10/12

- مشاوره دادن به نامحرم چنانچه خوف ارتکاب گناه - مانند نگاه حرام - در میان باشد، و یا مفسده ‌انگیز باشد، جایز نیست و حرام است.

مجلس، گناه، عروسی
حضور در مجالس جشن به همراه مشروبات الکلی 10:32 - 1398/11/06

- حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست، در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمی خورید.

حکم شوخی کردن با نامحرم 20:28 - 1398/10/29

- شوخی با نامحرم اگر موجب تحریک شهوت شود و یا خوف افتادن در گناه و مفسده در آن باشد، حرام است.

نگاه
نگاه اتفاقی به نامحرم 21:35 - 1398/10/09

- آن چیزی که حرام است نگاه کردن است نه نگاه افتادن - لذا انسان آنچه را که به طور اتفاقی می بیند اشکال ندارد.

خانواده
معاشرت با افرادی که در گذشته مرتکب عمل حرام شده اند 10:57 - 1398/09/17

- در خصوص رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده ‏اند، معيار وضعيت فعلى اشخاص است، اگر توبه کرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با ساير مؤمنين است.

سلام، جواب، نهی از منکر
خودداری از جواب سلام برای نهی از منکر 23:22 - 1398/07/06

- اگر بر خوددارى از جواب سلام به قصد نهى از منکر، عرفاً نهى و منع از منکر صدق کند، جايز است.

صله، رحم، بی حجاب
رفت و آمد و معاشرت با بستگان بی حجاب 23:18 - 1398/07/06

- در صورتى که صله رحم سبب امضاى اعمال بستگان بی ححاب نشود، باید به جا آورد.

صله، قطع، غیبت
قطع صله رحم بخاطر ابتلاء به گناه غیبت 23:17 - 1398/07/06

- تا مى توان باید صله رحم را توأم با امر به معروف و نهى از منکر با زبان خوب ترک نکرد.

بی نماز، کمک، معاشرت
حکم کمک به شوهرخواهر بی نماز و نحوه برخورد با وی 22:46 - 1398/07/04

- در مقابل کسی که نماز نمی خواند تکلیفی جز مداومت بر امر او به معروف و نهى وى از منکر، در صورت تحقق شرايط آن، واجب نيست.

دست، تماس، اهل کتاب
دست دادن و تماس بدنی با اهل کتاب (مسیحیان، یهودیان و ...) 22:41 - 1398/07/03

- دست دادن و تماس بدنى مرد با زن نامحرم حرام است اگرچه از اهل کتاب باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.