احکام نماز

آه کشیدن در نماز 08:28 - 1400/01/22

اگر در نماز صدایی مانند آه کشیدن به طور ناخواسته از ما خارج شود باید نماز را دوباره بخوانیم؟

فراموش کردن سجده سهو 08:26 - 1400/01/22

اگر سجده سهو یا نماز احتیاطی که باید به جا میاوردیم را فورا بعد نماز انجام ندیم چه حکمی دارد؟

نماز، مکان، عصبی
نماز خواندن در رستورانهای بین راهی 09:01 - 1400/01/10

- اگر انسان رهگذر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص کسانی است که در رستوران غذا می خورند، باید برای نماز در آنجا اجازه بگیرد.

نماز، شراب، نجس
حکم نماز شراب خوار 09:00 - 1400/01/10

- عدم قبولی نماز شراب خوار تا چهل روز به معنی ترک نماز از سوی او نیست بلکه باید نمازهایش را بخواند.

مسافر
وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز 00:35 - 1400/01/06

- مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

نماز
حکم همراهی پرنده حرام گوشت در حال نماز 22:41 - 1399/12/23

- اگر در بین نماز بر روی نمازگزار بنشیند، باید فوراً آن را از خود دور کند.

نماز نشسته
نماز خواندن به صورت نشسته 15:01 - 1399/12/08

به طور کلی انسان تا می تواند باید ایستاده نماز بخواند، هر چند با تکیه کردن بر چیزی باشد و اگر نمی تواند، یا مشقت زیاد دارد، یا خوف ضرر دارد، می‌تواند نشسته نماز بخواند.

نماز
احکام تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها 22:41 - 1399/11/30

- تعقیبات نماز که از جمله بهترین آنها تسبیحات حضرت زهرا(سلام الله علیها) است، باید بعد از فراغ از نماز واجب یا مستحب، متصل به نماز انجام شود به گونه ای که عرفا تعقیبات آن نماز محسوب شود.

نماز
تشابه نماز قضا با نماز ادا 08:39 - 1399/11/12

- نماز قضا از جهت شكسته و كامل بودن تابع نماز اداست.

وسواس
تکرار اذکار نماز 08:57 - 1399/11/06

- تکرار اذکار نماز اگر به حدّ وسواس برسد، بنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می‌کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.