احکام نماز

قنوت
قنوت فراموش شده 13:33 - 1398/11/28 بازدید: 310

اگر در رکوع متوجه شوید قنوت انجام نداده اید، مستحب است بعد از رکوع انجام دهید.

نماز، بدن، آرامش
حکم نمازهای خوانده شده با کودک در بغل و بدن ناآرام 22:40 - 1398/11/02 بازدید: 233

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که به علت نداستن مسأله، در حالی که بدن آرام نبوده و کودک را بغل کرده ذکر گفته باشد، نمازهای گذشته را که با اعتقاد به صحت خوانده، اشکال ندارد و قضا لازم نیست.

رکوع، زانو، دست
کیفیت قرار گرفتن دست روی زانو در رکوع 22:48 - 1398/11/01 بازدید: 394

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ احتیاط (واجب) آن است که نمازگزار در حال رکوع دستها را بر زانو بگذارد.

نماز
سه نکته درباره غلط خواندن نماز 20:32 - 1398/10/29 بازدید: 414

ادای صحیح حروف و کلمات در ذکرهای واجب نماز، شرط صحت آن است. بنابراین چنانچه از روی عمد، کلمه ای را غلط بخواند نمازش باطل است.

سرباز، نماز، خدمت
تکلیف نماز در دوره خدمت سربازی 21:41 - 1398/10/27 بازدید: 394

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در خدمت سربازی می باشد اگر حداقل سه ماه ادامه خواهد داشت نماز در محل خدمت و بین راه تمام و روزه صحیح است.

نماز، قضا، شک
شک در قضای نماز مغرب و عشاء یا ظهر و عصر 22:10 - 1398/10/26 بازدید: 154

- کسی که شک دارد نماز مغرب و عشاء یا ظهر و عصر او قضا شده، یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه خوانده، بعد یک نماز سه رکعتی مغرب، سپس یک نماز چهار رکعتی دیگر به نیت مافی الذمه می خواند.

نماز، قضا، نشسته
نماز قضای والدین به صورت نشسته توسط دختر میت 20:26 - 1398/10/25 بازدید: 1021

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دختر میت که بخاطر عذر،‌ نمازهایش را نشسته می خواند، نمی تواند نماز قضای والدینش را بخواند.

نماز، آیات، حمد
خواندن سوره حمد قبل از هر آیه در نماز آیات 22:55 - 1398/10/20 بازدید: 229

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در نماز آیات چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره‌ای اکتفا کند، نباید سوره‌ حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

کسوف، نماز، طلوع
کسوف و خواندن نماز آیات قبل از طلوع خورشید 22:54 - 1398/10/20 بازدید: 194

- قبل از طلوع خورشید اصلا نماز آیات واجب نمی شود و اگر نماز قبل از طلوع خوانده شود صحیح نیست.

مهر، نماز، غصبی
غصبی بودن مُهر نماز 23:24 - 1398/10/13 بازدید: 290

- اگر تعدادی از مهرهای موجود در خانه غصبی بوده و مشخص نباشد، باید از همه آنها اجتناب کرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.