احکام پوشش

پوشش زن در نماز 10:40 - 1397/11/10 بازدید: 307

سوال: مقدار پوشش زنان در هنگام نماز به چه مقدار باید باشد؟

پوشش، بانون، چادر
استفاده از کوله پشتی از روی چادر 13:56 - 1397/10/21 بازدید: 853

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در استفاده از کوله پشتی از روی چادر اگر جلب نظر نامحرم می کند و یا مفسده برآن مترتب شود اجتناب لازم است.

نهی، امر، خانواده
بردن بدحجاب به اماکن عمومى 23:43 - 1397/09/28 بازدید: 224

- طبق نظر مقام معظم رهبری اگر این کار موجب تأیید یا ترویج کارحرام شود جایز نیست واگر نهی از منکر متوقف بر ترک معاشرت باشد باید ترک نماید

مکلف، ممیز، پوشش
سن تمییز 22:49 - 1397/08/29 بازدید: 513

- مقصود از تمییز، درک خوبی و بدی است

حجاب، پوشش، زینت
مقدار پوشش پا برای خانم ها 22:15 - 1397/08/27 بازدید: 318

- پوشاندن تمام پا در برابر نامحرم واجب است.

حجاب، دوجنسه، زن
حجاب در برابر فرد دو جنسه 00:47 - 1397/08/18 بازدید: 1103

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فرد دو جنسه اگر از راه عمل جراحی جنسیتش معلوم شده احکام آن مترتب می شود و در غیر این صورت باید نسبت به احکام مردان و زنان احتیاط شود.

حجاب، پوشش، زینت
پوشاندن موی زن از نامحرم 23:17 - 1397/08/14 بازدید: 538

- بر همه خانم‌ها اعم از جوان و غیره واجب است تمام بدن و سر و موهای خود را از نامحرم بپوشانند.

حجاب، کلاه، اروپا
استفاده از کلاه برای حجاب در کشور اروپایی 22:17 - 1397/07/21 بازدید: 720

- در حجاب و پوشش واجب، لباس معينى شرط نيست و هر لباسى كه تمامى بدن زن (به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ كه استثنا شده) را بپوشاند به‌گونه‌اى كه توجه نامحرم را جلب نكند، كفايت مى‌كند.

نماز، چادر، نازک
نمازهای خوانده شده با چادر نازک 22:31 - 1397/07/17 بازدید: 403

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که با چادر نازک نماز خوانده است، اگر با اعتقاد به صحت نماز بوده، نمازهای گذشته صحیح هستند.

تعزیه
احکام تعزیه و نمایش‌های آیینی 13:15 - 1397/07/07 بازدید: 158

- مردان می توانند نقش زنان را در تعزیه اجرا کنند ولی پوشیدن لباس زنانه جایزنیست و مردان برای اینگونه نقش نها باید از پوشش هایی که شبیه لباس زنانه که برای شبیه خوانی تهیه شده است استفاده کنند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.