احکام پوشش

عکس
عکس گرفتن بدون پوشش 10:59 - 1396/01/23 بازدید: 408

- در صورت علم به پخش شدن عکس بدون حجاب و دیده شدن توسط نامحرم، گرفتن عکس بدون حجاب جایز نیست.

حجاب
خوش بو کردن لباس 10:55 - 1396/01/23 بازدید: 317

- معطر کردن مانتو یا چادر هنگام خروج از منزل اگر موجب جلب توجه نامحرم شود، جایز نیست.

لباس
تعریف و حکم پوشش لباس مهیج 10:28 - 1396/01/23 بازدید: 675

- پوشیدن لباس مهیج، حرام است.

حجاب
رعایت عفت نزد فرزندان و عقب مانده ذهنی 12:28 - 1396/01/20 بازدید: 425

- رعایت عفت نزد فرزندان واجب است ولی پوشش برابر عقب مانده ذهنی لازم نیست.

حجاب
پوشش نزد پزشک 11:56 - 1396/01/20 بازدید: 328

- اگر درمان مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد، بانوان در صورتی می توانند به پزشک مرد مراجعه نمایند که پزشک زن در دسترس نبوده یا دسترسی به او مشقت داشته باشد و یا مهارت پزشک مرد خیلی بیشتر باشد.

تزریق آمپول
مراجعه به پزشک مرد و انجام تزریق 11:48 - 1396/01/20 بازدید: 2156

- تزریق آمپول توسط مرد در غیر موارد اضطرار و مراجعه به پزشک مرد بدون تحقیق از بودن پزشک زن، اگر مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد، حرام است.

حجاب
نحوه پوشش در برابر اعضای خانواده 11:45 - 1396/01/20 بازدید: 2159

- به غیر از زن و شوهر، بقیه اعضای خانواده باید از نگاه به مواضع خاص بدن دیگری بپرهیزند.

حجاب
پوشش بانوان در برابر یکدیگر 11:14 - 1396/01/20 بازدید: 498

- بانوان موظف هستند بدن، دست و صورت خود را از خانمی که به قصد لذت به آنها نگاه می کند، بپوشانند.

حجاب
پوشش در مهمانی ها 09:00 - 1396/01/20 بازدید: 1568

- مراعات حجاب و مراقبت از آن مقابل نامحرم در میهمانی ها واجب است.

حجاب
پوشش در مقابل محارم 11:42 - 1396/01/19 بازدید: 689

- پوشیدن لباس آستین کوتاه بانوان در برابر محارم در صورتی که موجب مفسده نباشد، اشکالی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.