ارز جهانگیری

«تقوایِ ستیزِ» سیدابراهیم رئیسی

تقوای ستیز دولت رئیسی
08:13 - 1401/02/24

با روی کارآمدن دولت دکتر رئیسی، با بررسی و تلاش مجدانه شبانه روزی و کمک گرفتن از کارشناسان، روش نوینی برای اجرای طرح هدفمندی اتخاذ شد که تا حدبسیار زیادی می‌تواند، ضعف‌های گذشته را پوشش دهد.

مروری بر معضلات فاجعه‌بار نظام سرمایه‌داری

نظام سرمایه داری
07:59 - 1401/02/24

امروز دولت سیزدهم در راستای تقویت اقتصاد ملی، دست روی ریشه فساد و گرانی یعنی ارز 4200 در راستای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها گذاشته است تا بلکه اثرات سم مهلک  ارز 4200 از کشور رخت ببندد.

گروگانگیری اقتصاد

ارز جهانگیری
12:02 - 1400/02/28

-