ازدواج با افراد فقیر

با وجود این همه فقیر آیا مسافرت های تفریحی از نظر اسلام مجاز است؟

با وجود این همه فقیر آیا مسافرت های تفریحی از نظر اسلام مجاز است؟
10:38 - 1400/09/04

تفریح سالم، استفاده از خوراک و پوشاک گرانبها و اموری از این دست برای افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، ممنوع نیست، اما برخی از این حق خود صرف نظر کرده و با چشم‌پوشی از برخی لذات مشروع، دیگران را بر خود مقدم می‌دارند.

ترک خواستگاری به علت نداشتن کار و ماشین!

ازدواج
15:14 - 1396/07/01

- یکی از عوامل تاخیر در ازدواج نداشتن شغل می باشد در حالی که تاخیر در ازدواج بخاطر این امر در دین اسلام مورد مذمت واقع شده است.