استمنا در حال روزه

روزه
استمنا در حال روزه و جلوگیری از خروج منی 09:21 - 1400/01/26

- استمناء مطلقا حرام و توبه جدی و واقعی از آن لازم است؛ در فرض سوال اگر یقین به خروج منی دارید روزه شما باطل و علاوه بر قضا کفاره نیز لازم است.

استمنا
استمنا (خود ارضایی جنسی ) در حال روزه 09:20 - 1400/01/26

- اگر روزه‌دار عمداً کاری کند که منی از او بیرون بیاید، روزه‌اش باطل می‌شود.

آیا خود ارضایی در همه حال مبطل روزه است.... 07:26 - 1399/02/22

سلام به شما

آیا خود ارضایی در همه حال مبطل روزه اس؟ آیا حالت استثایی برای کوتاه مدت و دراز مدتش وجود داره؟ آیا چه ترشح مردانه خارج بشه یا نشه در هر حالت روزه رو باطل میکنه؟ اگر چندین روز این عمل تکرار شده باشه، در نهایت چه کار باید کرد؟

ممنون بخاطر وقت گذاری تون.

روزه، استمنا، کفاره
استمناء عمدی هنگام روزه 18:20 - 1398/03/06

- اگر عمداً استمناء کند و منى هم از او خارج شود روزه باطل است و کفاره لازم است ولی کفّاره جمع بر او واجب نمى‏ شود

استمناء، روزه، رمضان
اعتیاد به استمناء و تکلیف نماز و روزه های انجام شده 01:38 - 1398/03/03

- اگر استمناء در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگيرد، در حکم افطار عمدى با حرام است.

روزه، استمنا، جنابت
تکلیف روزهای گرفته شده با وجود جنابت به سبب استمناء 01:34 - 1398/03/03

- شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می‏ گرفته، ولی در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است، اگر می دانسته که حرام است، علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد؛ ولی در مورد روزهای بعد از آن که نمی‌دانسته برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت لازم است، قضای آن روزه ها کافی است.

نگاه، شهوت، روزه، جنابت
جنابت روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیز 01:30 - 1398/03/03

- اگر روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیزی جنب شود، در صورتی که نگاه‌کردن او به قصد انزال بوده و يا مى‏ دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب مى ‏شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدى را دارد.

روزه، کفاره، استمنا
کفاره ابطال روزه با استمنا و عدم اطلاع روزه دار 22:25 - 1396/12/04

- طبق نظر مقام معظم رهبری، ابطال روزه با استمناء موجب کفاره می شود حتی در صورت عدم آگاهی روزه دار.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.