اشعار و پیامک‌ شهادت امام هادی

شعر شهادت امام هادی

شعرشهادت امام هادی
19:18 - 1401/11/04

شعر شهادت امام هادی علیه‌السلام

استوری شهادت امام هادی

استوری شهادت امام هادی 10:05 - 1400/11/09

استوری شهادت امام هادی

متن اشعار شهادت امام هادی

امام هادی
11:32 - 1399/08/21

- شهادت امام هادی,شعر در وصف امام هادی,شعر شهادت امام هادی,شعر شهادت امام هادی لطیفیان,شعر شهادت امام هادی,اشعار شهادت امام هادی سازگار,شعر امام هادی در مجلس متوکل,شعر صلوات بر امام هادی,شعر کودکانه در مورد امام هادی

متن شعر شهادت امام هادی استاد سازگار

امام هادی
11:02 - 1399/08/21

- شهادت امام هادی,شعر در وصف امام هادی,شعر شهادت امام هادی,شعر شهادت امام هادی لطیفیان,شعر شهادت امام هادی,اشعار شهادت امام هادی سازگار,شعر امام هادی در مجلس متوکل,شعر صلوات بر امام هادی,شعر کودکانه در مورد امام هادی

بسته شعری به مناسبت شهادت امام هادی

امام هادی
10:52 - 1399/08/21

- شهادت امام هادی,شعر در وصف امام هادی,شعر شهادت امام هادی,شعر شهادت امام هادی لطیفیان,شعر شهادت امام هادی,اشعار شهادت امام هادی سازگار,شعر امام هادی در مجلس متوکل,شعر صلوات بر امام هادی,شعر کودکانه در مورد امام هادی

شهادت امام هادی در شعر آئینی

امام هادی
10:17 - 1399/08/21

- شهادت امام هادی,شعر در وصف امام هادی,شعر شهادت امام هادی,شعر شهادت امام هادی لطیفیان,شعر شهادت امام هادی,اشعار شهادت امام هادی سازگار,شعر امام هادی در مجلس متوکل,شعر صلوات بر امام هادی,شعر کودکانه در مورد امام هادی

گلچین اشعار شهادت امام هادی

امام هادی
10:08 - 1399/08/21

- شهادت امام هادی,شعر در وصف امام هادی,شعر شهادت امام هادی,شعر شهادت امام هادی لطیفیان,شعر شهادت امام هادی,اشعار شهادت امام هادی سازگار,شعر امام هادی در مجلس متوکل,شعر صلوات بر امام هادی,شعر کودکانه در مورد امام هادی

پیامک شهادت امام هادی (ع)

شهادت امام هادی
07:22 - 1393/02/13

به کوری دو چشم آن حقیری / که از فرط حقارت بد دهان است / به هر دیوار این دنیا نوشتیم / "نقی" زیباترین نام جهان است

پیامک جهت تسلیت شهادت امام هادی (علیه‌السلام)

امام هادی (ع)
10:17 - 1391/10/02

نعمتها را به خوبی در اختیار دیگران قرار دهید و با شکرگزاری از آنها، نعمتها را افزایش دهید.

در جهان حاکم جبار فراوان دیدیم

امام هادی (ع)
10:13 - 1391/10/02

نخستین کنگره شعر امام هادی(ع) با شعرخوانی شاعران پیشکسوت و جوان آیینی در جوار بارگاه حضرت معصومه(س) برگزار شد.