اعتقادی

سعادت یا شقاوت

درخت
13:37 - 1392/02/15

رهروان ولایت ـ هدف از خلقت؛ رشد و كمال افراد در پرتو شناخت واقعيات جهان و اطاعت و پرستش به وجود آورنده هستي، و در نتيجه، رسيدن به راحتی و خوشی هميشگی است.

اگر راست می گویید دلیل بیاورید ؟

سنگ
13:06 - 1392/02/15

رهروان ولایت ـ ما بر اثبات وجود خدا دليل داريم. دليل صانع و مصنوع، يعنی هر چيز ساخته شده‌اي، سازنده‌ای دارد و اين جهان هم ساخته شده است. بنابراين قدرتی اينها را ايجاد و به اين شكلها و صورتها درآورده است.

اين جهان خدايی ندارد !

روشنایی ماه
12:51 - 1392/02/15

رهروان ولایت ـ كسانی كه جهان‌بينی مادی دارند، مي‌گويند: اين جهان، خدايی ندارد، حساب و كتابی در كار نيست، هر چه هست همين ماده است و ما با مردن، نابود مي‌شويم.

در جستجوی دين

انسان و ماه
12:25 - 1392/02/15

رهروان ولایت ـ تمام گرفتاريهای بشر به دليل جهلِ او به واقعيات است. هيچ تلاشی با ارزش‌تر از اين نيست كه انسان درباره گذشته و آينده خود و جهان، شناخت صحيح پيدا كند. بنابراين اصل اين كار، مقدس و باارزش است

مردم‎سالاری دينی

مردم‎سالاری دينی
15:49 - 1392/02/12

رهروان ولایت ـ اساس و محور دین عبارت است از: توحید، عبودیت خدا، پذیرش حاكمیت الهی و اطاعت از قوانین فراگیر و كامل آن.

آزادی در انتخاب دین

انتخاب دین
15:39 - 1392/02/12

اگر انتخاب دين آزاد است، چرا بعد از بلوغ فكري، انسان نمي‎تواند دين خود را انتخاب كند و بايد بر دين آبا و اجدادش باشد و در غير اين صورت، مرتد محسوب مي‎شود؟

عرفان و سير و سلوك عرفاني

پله
23:35 - 1392/02/11

عرفان در لغت به معناي شناختن است، و در اصطلاح، به ادراك خاصي اطلاق مي‌شود كه از راه متمركز كردن توجه به باطن نفس (نه از راه تجربة حسي و تحليل عقلي) به دست مي‌آيد.

فرق شيخيه با شيعه

فرقه شیخیه
21:00 - 1392/02/11

شيخيه نامي است كه به پيروان شيخ احمد احسايي اطلاق مي‌شود. هر چند بنيان گذار واقعي اين مسلك، شاگرد شيخ احمد، يعني سيد كاظم رشتي بود. ولي بعد از مرگ سيد كاظم اين مسلك به چندين فرقه تقسيم شد.

فرقه های مجوسیت

آتش زرتشت
14:00 - 1392/02/10

مجوس بر وزن صبور مردي بود با گوش هاي كوچك كه براي ملت مجوس ديني وضع كرد و مردم را به آن فراخواند، و مجوس غير از زردشت است. زيرا زردشت بعد از ابراهيم بوده در صورتي كه مجوس دين قديم است و زردشت بعدها آن را تجديد كرده است.

گريه و اشك بر اهل بيت ـ عليهم السلام

عزاداری
13:01 - 1392/02/10

آيا گريه و اشك به طور دائم بر اهل بيت ـ عليهم السلام ـ درست است؟ آيا اشك و اندوه و غم و ماتم، عزاداري و حزن، ناله و فغان با اصل شادابي و طراوت روح انسان منافات ندارد؟

عدالت خداوند و خطای حضرت آدم

آدم صفی الله
20:59 - 1392/02/08

راوي مي‌گويد، از امام صادق ـ عليه السّلام ـ راجع به بهشت آدم پرسيدم ـ امام فرمود: «باغي از باغهاي دنيا بود كه خورشيد و ماه بر آن مي‌تابيد و اگر بهشت جاوداني بود، ‌هرگز از آن بيرون رانده نمي‌شد.

شيعه به چه معناست

امام علی (ع)
19:52 - 1392/02/07

شيعه به كسي گفته مي شود كه پيرو و دوست دار امامان دوازده گانه بوده و به پنج اصل توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد اعتقاد داشته باشد و به ده فرع كه فروع دين ناميده مي شود عمل كند.

صفحه‌ها