اعتماد سازی در رابطه

چگونه اعتماد از دست رفته را جلب کنم
چگونه اعتماد از دست رفته را جلب کنم 12:37 - 1399/11/25

من 22 سالم است. 7سال پیش با پسری آشنا شدم؛ یعنی دوستیمان 7 ساله شد. دوستش داشتم؛ با جان و دل. به همه خواستگارانم جواب منفی می‌دادم. در پاکی او شکی نبود؛ چون داشت درس می‌خواند و شرایط سنمان هم کم بود. از طرفی هم هیچ کدام شرایط ازدواج نداشتیم. با هم بودیم. او با تمام پاکیش کنارم بود. من خراب کردم ...

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.