اعجاز علمی قرآن

همخوانی زوجیت در پدیده‌ها با اعجاز علمی قرآن

14:30 - 1402/03/16

کارکرد واژه «زوجیت» در قرآن همواره به معنای وجود جنس نر و ماده در عالم طبیعت نیست؛ بلکه در برخی آیات به معنای شیئ مشابه و قرین نیز به کار رفته است. همچنین این واژه می‌تواند به معنای اشیاء متضاد نیز به کار رود.

شگفتی‌های آفرینش در قرآن

شگفتی‌های آفرینش در قرآن
12:52 - 1400/09/20

بیشتر آیات قرآن درباره شگفتی‌های آفرینش متناسب با فهم مردم زمان نزول می‌باشد.

اعجاز علمی قرآن کریم

10:18 - 1400/08/22

قرآن کریم حدود 1400 سال پیش، پرده از مسائلی برداشت که به ذهن هیچ بشری تا سال‌ها خطور نمی‌کرد.

وجوه اعجاز قرآن

10:11 - 1400/05/18

در شرایطی که هیچ از ادیان دیگر معجزه ای زنده برای ارائه ندارند، قرآن با بیان اسرار علمی هستی، قرن ها پیش از اثبات آن، امکان دیدن معجزه را برای انسان عصر حاضر فراهم نموده است.

تزيين آسمان با ستارگان؛ معجره قرآن

09:33 - 1400/05/18

در شرایطی که هیچ از ادیان دیگر معجزه ای زنده برای ارائه ندارند، قرآن با بیان اسرار علمی هستی، قرن ها پیش از اثبات آن، امکان دیدن معجزه را برای انسان عصر حاضر فراهم نموده است.

هوشمندی جهان هستی

هوش
08:43 - 1397/10/21

دانشمندان در تحقیقات خویش به این نتیجه رسیده‌اند که هستی داری نوعی آگاهی و هوش هست، این در حالی است که خداوند متعال هزار و چهارصد سال پیش به این نکته در قرآن اشاره کرده است.

تایید علمی قران

07:26 - 1397/10/16

-قرآن کریم 1400 سال پیش فرموده است که ابرها وزن دارند و بسیار سنگین هستند.

مورچه هایی با بدن شیشه ای

 مورچه هایی با بدن شیشه ای
23:07 - 1397/07/07

شکستن بدن مورچه و مورچه هایی با بدن شیشه ای

خورشید در مرکز منظومه شمسی

خورشید در مرکز منظومه شمسی 11:17 - 1397/05/31

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا...

آیا آسمان می افتد؟

نیروی جاذبه در قرآن
08:43 - 1396/09/04

- عده ای معتقدند اشاره قرآن به نگهداری آسمان از افتادن، بحثی علمی نیست زیرا مطابق یافته های جدید، آسمان چیزی نیست که بیفتد.اما دقت در معانی کلمات قرآن، نشان می دهد که یکی از معانی آسمان، هر چیز بالاست که در اینجا شامل همه کرات آسمانی و غیر آنها هم می شود.

جداسازی آسمان و زمین

رتق و فتق
14:26 - 1396/07/22

- پیوستگی زمین و آسمان در ابتدای خلقت یا در ابتدای آفرینش منظومه شمسی با نظریات علمی روز هم‌خوانی دارد.

ویژگی های قرآن چیست؟

12:26 - 1396/06/01

ویژگی های قرآن مبین بودن، مصونیت از اختلاف، اعتبار علمی، گستردگی معنایی، اعجاز عددی، ادبيّات والا، مصون از تناقض، گزارشی از تاریخ دیرینه و ناشناخته ... است.

صفحه‌ها