شهادت امام حسن-ع ارسال رصد

اعمال صالح

بازگشت به دنیا و انجام اعمال صالح 08:03 - 1400/04/19

آیا اگر خداوند ما را پس از مردن، دوباره به دنیا برمی‌گرداند، ما اصلاح می‌شدیم؟

سفری که عمرم را به نابودی کشاند 12:27 - 1400/03/05

اگر نماز نباشد، هیچ کار خیر دیگری پذیرفته‌شده نیست.

خوف و رجا، برگ برنده معاد باوران 08:43 - 1395/04/06

چکیده:امید به بخشایش خدا بدون انجام اعمال خیر، باوری اشتباه است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.