اقصاد

مروری بر معضلات فاجعه‌بار نظام سرمایه‌داری

نظام سرمایه داری
07:59 - 1401/02/24

امروز دولت سیزدهم در راستای تقویت اقتصاد ملی، دست روی ریشه فساد و گرانی یعنی ارز 4200 در راستای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها گذاشته است تا بلکه اثرات سم مهلک  ارز 4200 از کشور رخت ببندد.