الکل نجس

شستشوی حرم با الکل
شستشوی حرم با الکل 12:03 - 1399/01/05 بازدید: 314

الکل غیر قابل شرب (الکل‌های صنعتی و طبّی) نجس نیست.

ایا ادامس فایو که دارای مقدار کمی الکل است(2گرم) حرام است؟ 12:39 - 1396/07/05 بازدید: 922

الکل طبی و صنعتی در صورتی نجس می باشد که انسان بداند آن الکل در اصل، مایع و مست کننده است.اگر معلوم نباشد که در چیزی، الکل به کار رفته است یا نه و همچنین در صورتی که معلوم نباشد آن الکل در اصل مایع و مست کننده می باشد یا نه نجس نیست و خوردن آن اشکال ندارد.

چنانچه الکل به دست و یا لباس برخورد کند وضو باطل می شود؟ 12:42 - 1396/06/25 بازدید: 216

اگر الکل به دست یا به بدن و لباس مالیده شود، نجس می کند، گرچه خشک شده باشد . تا شسته نشود ،نمی توان با آن نماز خواند .طبق نظر مقام معظم رهبری اگر مست کننده مایع در الکل باشد، نجس است . اگر این طور نباشد و یا مشکوک باشد، پاک است.

الکل
الکل طبی و صنعتی 11:42 - 1396/05/16 بازدید: 922

- طبق نظر آیت الله خامنه ای، الکل طبی و صنعتی در صورت عدم علم به منشأ مایع مست کننده برای آن، پاک است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.