امامت

 نکته‌نگاشت | علّت شهرت امام حسن به «عسکری»

10:16 - 1401/08/12

 نکته‌نگاشت | علّت شهرت امام حسن عسکری به «عسکری

 حدیث‌نگاشت | دروغ می‌گویند!

09:21 - 1401/08/12

 حدیث‌نگاشت | دروغ می‌گویند!

 حدیث‌نگاشت | خدا فامیل کسی نیست!

09:09 - 1401/08/12

 حدیث‌نگاشت | خدا فامیل کسی نیست!

دیدگاه تشیع درباره جواز جماعت در نماز عید غدیر

غدیر خم
10:22 - 1401/05/11

جایز دانستن اقامه نماز مستحبی عید غدیر به جماعت توسط برخی فقیهان شیعه، دلیل بر جایز بودن به جماعت خواندن هر نماز مستحبی مانند نماز تراویح نیست. دلیل کسانی که به جماعت خواندن نماز عیدغدیر را جایز می دانند، ناتمام است.

احادیث جانشینی در نگاه مسلمانان صدر اسلام

09:15 - 1401/05/11

پیروی بیشتر مسلمانان از خلفای خودخوانده در بی‌اعتنایی به نصوص جانشینی، دلیل بر واضح نبودن آنها نیست؛ بلکه ناشی از دنیاپرستی و پیروی از شیطان می باشد چه آنکه برخی از صحابه پیامبر در همان دوران تاریک، به ولایت امیرالمومینن علیه‌السلام اعتراف کرده‌اند. 

اکمال دین با ولایت امیرالمومنین

ولایت امیرالمومنین علیه السلام جواز عبور از صراط
13:12 - 1401/05/03

دین، مجموعه‌ای از قوانین و باورهاست و اعتقاد به امامت امیرالمومنین علیه السلام از مهم‌ترین آنهاست؛ پس اعتقاد به آن، نه تنها برای مردم، بلکه برای انبیای قبل و حتی برای خود پیامبر نیز، لازم و ضروری است.

نقش والدین در ترویج فرهنگ غدیر

علوی
13:09 - 1401/05/01

حرکت فرزندان به سمت رفتارهای علوی ریشه در ترغیب والدین و بستر سازی آنان دارد.

غدیر؛ نگین انگشتر آفرینش

16:06 - 1401/04/29

غدیر ، نگین انگشتر

ولایت؛ ستون خیمه توحید

11:38 - 1401/04/29

توحید، تنها یگانه دانستن خدا نیست. کسانی که توحید را در یگانه دانستن خدا خلاصه کرده‌اند جاهلانی هستند که هرگز طعم توحید را نچشیده‌اند.

دستگاه امامت اندیشگاه زیبایی‌ها

امامت
10:30 - 1401/04/28

زیباترین مدیریت سبک زندگی را باید در سیره و سبک زندگی اهل‌بیت‌علیهم‌السلام جستجو نمود. رعایت ادب گفتاری و رفتاری در مقابل مخالفان و دشمنان اسلام از جمله درس‌های آموزشی در سیره ائمه‌علیهم‌السلام برای سبک زندگی اسلامی است.

میوه تلخ دوری از ولایت

میوه تلخ دوری از ولایت
09:45 - 1401/04/28

خانه‌ی توحید بدون ولایت، مانند خانه‌ی عنکبوت سست و بی‌پایه است. کسی که خدا را می‌پرستد، اما ولیّ خدا را قبول ندارد در جنگ با دشمنان خدا هم اگر بمیرد دشمن خداست.

نتیجه تمسک به ریسمان ولایت

عاقبت چنگ نزدن به ریسمان ولایت
09:29 - 1401/04/28

کسی را که به خیال خودش به ریسمان توحید چنگ زده، ولی دستش در دست ولی خدا نیست، در قیامت با همان ریسمان می‌بندند و به رو در آتش می‌افکنند.

صفحه‌ها