امیدآفرینی

انتظار ظهور، عامل رشد جامعه اسلامی

10:21 - 1401/12/07

مهدی موعود، تنها امید وعده‌داده‌شده است که انتظار ظهور آن منجی عالم بشریت، موجب رشد، حرکت و پویائی افراد و جامعه می‌شود.

خوش‌بينی به زمان در سایه مهدی‌باوری

19:10 - 1401/12/06

مهدی‌باوری و انتظار ظهور منجی سبب می‌شود تا روح اميد و نشاط، احساس تعهد و مسئوليت، و پيوند روحی با امام موعود در فرد و جامعه زنده نگه داشته شود. جامعه منتظر، پيوندی گسست‌ناپذير با هدف‌ها و آرمان‌های امام موعود خود دارد و در آن راستا گام برمی‌دارد.

انتظار، عامل تقویت امید

امیدبخشی، برکت امام غایب
18:07 - 1401/12/06

انتظار و امید، در جامعه نقش سازنده‌ای دارد و از برکات امام غایب، امیدبخشی اوست.

امید حیات‌آفرین

او خواهد آمد
17:57 - 1401/12/06

اعتقاد به مهدویت و انتظار فرج صرفاً یک فعالیت ذهنی نیست؛ بلکه بینشی است که اگر در عمل پیاده شود، موجب بقای حیات واقعی انسان می‌گردد.

شادابی بستان با آمدن باغبان

13:33 - 1401/12/06

در ابیات شعرای پارسی‌زبان، موضوع مهدویت و حس امید و امیدواری به ظهور منجی و مصلح جهانی بازتاب زیادی داده شده است. تبیین مسئله مهدویت، صفات مهدی، امید و امیدآفرینی با اندیشه مهدویت، تأکید بر عدالت‌گستری دولت مهدوی، نابودی تاریکی، و روشنایی عالم به نور مهدی از جمله مصادیقی است که در این اشعار آمده است.

جست‌وجوی معنا و هدف زندگی در پرتو انتظار امام عصر(عج)

10:29 - 1401/12/06

در فرهنگ دینی، انتظاری عبادت به شمار می‌رود که منتظران در پرتو انتظار و امید به آمدن منجی عالم بشریت، مهدی موعود علیه‌السلام، به اصلاح خود، خانواده و جامعه بپردازند. انسان ناامید، چون امیدی به پیشرفت و رسیدن به اهدافش ندارد، زندگی برایش بی‌معنا و تکراری می‌شود. 

مهدویت، حقیقت امید

10:02 - 1401/12/06

در طول تاریخ، انسان‌های امیدوار در دل دشواری‌های طاقت‌فرسا با افکار امیدآفرینشان توانستند برای جامعه، زندگی زیبایی به ارمغان آورند. در این دوران نیز رهبر فرزانه‌ای با روحیه امیدوار و امیدآفرین، امت اسلامی را برای فتح قله‌های عدالت و پیشرفت امیدوار ساخته است.

فرج، آینده قطعی

09:51 - 1401/12/06

هدف و انگیزه‌ حرکت در مسیر ظهور، امید و انتظار برای پایان خوش راه زندگی بشر است.

امید و عدالت در سایه‌سار منجی

09:08 - 1401/12/06

آمدن منجی، از جمله امیدهایی است که انسان‌های زیادی در عالم به امید آمدن او خودسازی، و سختی‌ها را تحمل می‌کنند و در مسیر کمال و متعالی شدن گام برمی‌دارند.

ندیدن داشته‌ها، عامل ناامیدی

ندیدن داشته عامل ناامیدی
17:56 - 1401/12/03

اگرچه همه انسان‌ها در زندگی، سهمی از مشکلات و سختی‌ها را خواهند داشت، اما نوع مواجهه و باور نسبت به  مشکلات، می‌تواند در امیدواری افراد سهم بسزایی داشته باشد.

عینک ناامیدی

بزرگنمایی مشکل
17:37 - 1401/12/03

بیش از آنکه مشکلات ما را به نامیدی سوق دهد، نحوه نگاه و نگرش ما به مشکلات موجب ناامیدی می‌شود.

مناظره امید و ناامیدی

16:28 - 1401/12/03

امید و ناامیدی، از مسائل مهمی است که برخی از شاعران و ادیبان نیز درباره آن اشعار زیبائی سروده‌اند. یکی از زیباترین این اشعار، شعر «امید و نومیدی» پروین اعتصامی است.

صفحه‌ها