اولین ها

بیشترین مدال تاریخ المپیک در تاریخ ایران 12:27 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

بیشترین مدال تاریخ المپیک در تاریخ ایران

 

تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران 12:17 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران

ورزشگاه روستایی بعد از انقلاب 12:14 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

ورزشگاه روستایی بعد از انقلاب

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران 11:02 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران

اژدر ایرانی حوت سریع ترین اژدر زیر دریایی در جهان 10:53 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اژدر ایرانی حوت سریع ترین اژدر زیر دریایی در جهان

اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا 10:37 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا

بهترین کشتی گیر تاریخ ایران 10:30 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

بهترین کشتی گیر تاریخ ایران

اولین آرای عمومی به قانون اساسی 09:14 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین آرای عمومی به قانون اساسی

تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران 12:49 - 1399/11/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

 تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران 12:36 - 1399/11/19

 
اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.