ایام‌الله

شرافت روز دحوالارض و اهمیت مکانی کعبه

دحو الارض
13:41 - 1402/03/17

روز 25 ذی‌القعده، روزی بسیار شریف و تاریخی است و شرافت این روز، ارتباط وثیقی با اهمیت زمین کعبه دارد. عبادت در سعادت بشر نقش حیاتی دارد؛ ازاین‌رو اولین محل عبادت انسان و روز ظاهر شدن زمین، شرافتی ویژه می‌یابند.