باورهای غلط در تربیت فرزندان

تربیت اسلامی یا تربیت وهابی؟

تربیت اسلامی یا تربیت وهابی؟
08:30 - 1401/02/27

در این کلیپ به تفاوت تربیت اسلامی و تربیت وهابی پرداخته شده است.

نکات مهم تربیتی برای والدین

نکات مهم تربیتی برای والدین 08:41 - 1400/12/25

نکات مهم تربیتی برای والدین

همه چیز رقابت نیست

07:24 - 1400/12/24

- یکی از باورهای غلط والدین در مورد فرزند پروری این است که فکر کنند فرزندشان باید همیشه با دیگران رقابت کند تا موفق باشد.

لجبازی با نوجوان ممنوع

لجبازی با نوجوان ممنوع 11:27 - 1400/12/01

لجبازی با نوجوان ممنوع

خواسته های نامعقول کودکان

خواسته های نامعقول کودکان 10:51 - 1400/11/27

خواسته های نامعقول کودکان

تأثیر جامعه بر اخلاق فرزندان

تأثیر جامعه بر اخلاق فرزندان 10:14 - 1400/11/27

تأثیر جامعه بر اخلاق فرزندان

قربانیان بی گناه

قربانیان بی گناه
09:15 - 1400/11/06

گناه فرزندان چیست که باید قربانی زورگویی های ما شوند؟ باید مثل گل از آنها مراقبت کنیم نه اینکه مثل چوب، بتراشیم.

زمان عصبانیت موعظه کودک ممنوع

زمان عصبانیت موعظه  کودک ممنوع
07:23 - 1400/11/05

مواقع عصبانیت، وقت مناسبی برای موعظه  کودک، نیست.

کودک سنگ صبور شما نیست

کودک سنگ صبور شما نیست
12:31 - 1400/11/04

درد دل با کودک باعث ایجاد تفکرات غلط در زندگی او می شود.

الگوی عملی در تربیت فرزندان

الگوی عملی در تربیت فرزندان 12:54 - 1400/11/03

الگوی عملی در تربیت فرزندان 

عوارض بی توجهی به فرزند

عوارض بی توجهی به فرزند 11:33 - 1400/11/02

اثر بی‌توجهی به فرزند

ترساندن کودکان ممنوع

ترساندن کودک ممنوع
08:01 - 1400/11/02

 با ایجاد ترس در واقع کودک خود را ترسو بار می‌آورید  و با این‌کاربه سلامت روانی کودک،  ناخواسته آسیب می‌زنید.

صفحه‌ها