عید سعید قربان ارسال رصد

باور به جهان آخرت

مردن از نظر یک مسلمان 12:08 - 1400/02/05
مردن از نظر یک مسلمان
باور به بهشت 22:48 - 1397/08/13
بهشت

دنیـل کـروگــر، استاد روانشناسی تکاملی دانشگاه میشیگان :

 باور به بهشت با مزایایی همراه هست.

 

https://goo.gl/y1gyRb

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.