بحران هویت

ریشه‌ها و عوامل مرگبار «بحران هویت»

09:50 - 1402/04/11

از جمله پیامدهای خطرناکی که برخی افراد در مسئله بحران هویت با آن دست به گریبان هستند، عبارتند از: انزوا و احساس تنهایی، بی‌هدفی، تحیر، تأثیرپذیری و منفعل بودن در جامعه.

بهترین و زیباترین چالش زندگی انسان

بحران هویت
10:30 - 1402/03/08

هر انسانی در زندگی خود با چالش‌های مختلفی مواجه می‌شود. از بهترین و زیباترین چالش‌هایی که می‌تواند سرنوشت و سعادت انسان را تغییر دهد، چالش «بحران هویت» است.

دین‌مداری، راه پیشگیری بحرانِ هویت اجتماعی

اجتماع
09:34 - 1401/08/02

آموزه‌های دینی، از بحران هویت فردی و اجتماعی جلوگیری می‌کند.

اجازه نده که دیگران مسیر زندگی تو رو انتخاب کنن

13:56 - 1400/09/07

اجازه نده که دیگران مسیر زندگی تو رو انتخاب کنن و تو رو تو مسیری ببرن که انتخاب تو نیست.

آیا مد گرایی باعث بحران هویت می شود؟

13:05 - 1396/05/23

انسان مد پرست، در تمام یا برخی از شوون خود اصالت را به دیگری می دهد و در ارزیابی ها، احساس دردها، تشخیص درمانها و... آن دیگری را اصل قرار می دهد و امور خود را بر اساس او می سنجد، در موردشان قضاوت می کند، انتخاب می کند و طبق آن عمل می کند.