بدگویی

آدم خواری در زمان پیامبر

آدم خواری در زمان پیامبر
09:12 - 1400/10/23

آدم خواری در زمان پیامبر

اثر وضعی بدگویی و توهین به اولیای خدا

اثر وضعی بدگویی و توهین به اولیای خدا
09:19 - 1400/06/03

بر اساس آیاتی مانند آیه 48 سوره اسراء، آیا بدگویی نسبت به اولیای خدا و توهین به آنان، در روند هدایت اشخاص، اثر منفی دارد؟

بدگويى

بدگويى 10:45 - 1400/05/19

روايت شده است كه آن حضرت در ميان اصحابش نشسته بود.

زخم زبان

زخم زبان 08:06 - 1400/05/09

اميرالمؤمنين عليه السلام:

صحبت کردن پشت سر نامزدها

انتخابات 15:04 - 1400/03/15
گناهان زبان

گناهان زبان
10:30 - 1400/02/13
ژست مخالفت با بی‌ادبی به شما نمی‌آید!

انصاری امامان جمعه
11:07 - 1399/12/03

- همه‌ی افراد و شخصیت‌ها باید نسبت به رعایت ادب در گفتار و رفتار خود، اهتمام داشته باشند و در این میان، هیچ استثنایی وجود ندارد ولی سوءاستفاده و در پیش گرفتن ملاک و معیار دوگانه در انتقاد از عدم رعایت ادب را نمی‌توان کار صواب و درستی دانست که دارای آثار خوبی باشد، بلکه خود این برخورد گزینشی، از مصادیق خارج‌شدن از مسیر ادب و نزاکت است.
 

بدگویی از مؤمن چه حکمی دارد؟

بدگویی
10:12 - 1398/12/08

اگر بیان عیب به گونه ای باشد که توهین محسوب شود، جایزنیست.