بدگویی از همسر

آدم خواری در زمان پیامبر

آدم خواری در زمان پیامبر
09:12 - 1400/10/23

آدم خواری در زمان پیامبر

زخم زبان

زخم زبان 08:06 - 1400/05/09

اميرالمؤمنين عليه السلام:

بدگویی همسرتان را نکنید!

بدگویی,بدگویی همسر,بدگویی از همسر,همسرداری,زن و شوهر,افشای عیب 20:16 - 1398/09/02

ممکنه فکر کنید گاهی با دردودل و زیر سوال بردن همسرتان پیش حتی والدین احساس سبکی یا پیروزی به شما

پشت سر همسرت حرف نزن!

پشت سر کسی حرف زدن,بدگویی,بدگویی از همسر 07:53 - 1398/02/07

به هیچ عنوان جلوی دیگران از همسرت بد نگو...

واکنش شما نسبت به بدگویی در مورد همسرتان چیست؟

خانه
19:12 - 1395/02/16

چکیده: یکی از عواملی که موجب ایجاد آتش اختلافات میشود بدگویی نزد یک فرد از همسرش میباشد و چنانچه آن فرد نتواند به درستی و به حق مدیریت نماید یقینا آن آتش را  شعله ور می‌کند و به روابطشان لطمه جدی خواهد زد؛ لذا توجه به این مسئله و آگاهی از نحوه مدیریت آن از امور لازم زندگی است که در اینجا به این مسئله خواهیم پرداخت.