برنامه تحصیلی

برنامه منطقی و بی عیب

برنامه منطقی و بی عیب
09:06 - 1400/10/23

قصه زندگی را باید دقیق و منطقی و بی‌عیب نوشت، نه صرفا احساسی.

افت تحصیلی را جدی بگیرید

افت تحصیلی را جدی بگیرید
08:17 - 1400/10/19

این روزها نگرانی والدین افت تحصلی فرزندان‌شان می باشد؛ فرزندانی که یا دانش آمو

برنامه های اسلام به چند دسته تقسیم می شوند؟

بهترین برنامه ریزی روزانه,مدیریت زمان و برنامه ریزی pdf,تکنیک
09:14 - 1400/09/14

اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی به حق داعیه هدایت همه انسان ها و اداره جهان را دارد و برای تمام ابعاد فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد. این برنامه ها را می توان از ابعاد و انظار مختلف تقسیم بندی کرد. در یک تقسیم بندی برنامه های اسلام به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می شوند.