بیانات امام خامنه ای

سخن‌نگاشت | آینده مبهم جمعیتی

11:33 - 1401/12/03

سخن‌نگاشت | آینده مبهم جمعیتی

پایان تحقیر ملت ایران

10:19 - 1401/11/24

 پایان تحقیر ملت ایران

سخن نگاشت | علاج تغییرات مکرّر قوانین و مقرّرات

12:28 - 1401/11/23

سخن نگاشت | علاج تغییرات مکرّر قوانین و مقرّرات

نقش زن در خانه

12:12 - 1401/11/20

زن در نقش همسر، مظهر عشق و آرامش‌بخشی و در نقش مادر، مانند حق حیات است

 سخن‌نگاشت | ۲۲ بهمن؛ نمادی از ایستادگی ملت

10:19 - 1401/11/19

 سخن‌نگاشت | ۲۲ بهمن؛ نمادی از ایستادگی ملت

  سخن‌نگاشت | راه‌های دوستی با خدا

13:32 - 1401/11/18

  سخن‌نگاشت | راه‌های دوستی با خدا

 سخن‌نگاشت | دوستی با خدا

13:30 - 1401/11/18

 سخن‌نگاشت | دوستی با خدا

 سخن‌نگاشت | با خدا دوست شوید!

13:26 - 1401/11/18

 سخن‌نگاشت | با خدا دوست شوید!

 سخن‌نگاشت | بزرگ‌زنانِ کوچک

13:24 - 1401/11/18

 سخن‌نگاشت | بزرگ‌زنانِ کوچک

  سخن‌نگاشت | جشن تکلیف

13:23 - 1401/11/18

  سخن‌نگاشت | جشن تکلیف

  سخن‌نگاشت |  جشن تکلیف یعنی چه؟!

13:21 - 1401/11/18

  سخن‌نگاشت |  جشن تکلیف یعنی چه؟!

سخن‌نگاشت | ۲۲ بهمن؛ مظهر اقتدار ملی

11:57 - 1401/11/18

سخن‌نگاشت | ۲۲ بهمن؛ مظهر اقتدار ملی

صفحه‌ها