بیع کالی به کالی

کالی به کالی
حکم معامله‌ی مبیع و ثمنی که نقد نباشند 14:26 - 1397/11/05 بازدید: 230

- معاملاتی که در آن مبیع و ثمن کلی بوده و در آینده در زمان مشخصی تحویل داده می شود، بیع کالی به کالی نامیده شده و صحیح است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.