بی هویتی

ریشه‌ها و عوامل مرگبار «بحران هویت»

09:50 - 1402/04/11

از جمله پیامدهای خطرناکی که برخی افراد در مسئله بحران هویت با آن دست به گریبان هستند، عبارتند از: انزوا و احساس تنهایی، بی‌هدفی، تحیر، تأثیرپذیری و منفعل بودن در جامعه.

بهترین و زیباترین چالش زندگی انسان

بحران هویت
10:30 - 1402/03/08

هر انسانی در زندگی خود با چالش‌های مختلفی مواجه می‌شود. از بهترین و زیباترین چالش‌هایی که می‌تواند سرنوشت و سعادت انسان را تغییر دهد، چالش «بحران هویت» است.

غرب در تاریکی عاطفی

همسرفروشی
11:33 - 1400/10/09

-دنیای غرب با اینکه در آن، علم و ثروت و سیاست های قوی در صدر حکومت ها وجود دارد، ولی زندگی تک تک افراد در مقیاس خانواده، زندگی بسیار رقّت انگیزی است.

 

پیام متن: از آثار فروپاشی خانواده، بی هویتی فرهنگی، جرم و جنایت و فساد روز افزون در جامعه است.