تخریب افراد

تخریب نامزدها جهت رأی آوردن 06:55 - 1400/03/10

-  باید از هتک حرمت، تهمت و توهین اجتناب کرد.

تندروی دیروز اصلاح طلب امروز 09:56 - 1400/02/15
تندروی دیروز اصلاح طلب امروز
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.