تخریب افراد

سناریوی تکراری جریان تحریف

سناریوی تکراری جریان تحریف 09:39 - 1400/10/23

سناریوی تکراری جریان تحریف

تحریف سخنان حجت‌الاسلام صدیقی

تحریف سخنان حجت‌الاسلام صدیقی 13:14 - 1400/10/22

تحریف سخنان حجت‌الاسلام صدیقی

تخریب نامزدها جهت رأی آوردن

انتخاب
06:55 - 1400/03/10

-  باید از هتک حرمت، تهمت و توهین اجتناب کرد.

تندروی دیروز اصلاح طلب امروز

تندروی دیروز اصلاح طلب امروز
09:56 - 1400/02/15