تخصص

براساس آموزه‌های دینی آیا تخصص مقدم بر تعهد و تقوا است؟

براساس آموزه‌های دینی آیا تخصص مقدم بر تعهد و تقوا است؟
10:57 - 1400/09/04

افراد متعهد هیچ‌گاه مسئولیتی را که در آن تخصص ندارد نمی‌پذیرد، و این لازمه تعهد و تقوا است و آنانی که ظاهری متعهد نشان داده و کاری که توانایی انجام آن‌را ندارند می‌پذیرند، در واقع متعهد نبوده، بلکه متعهدنما هستند.

هدف خوب

09:05 - 1400/08/17

-هدف باید متناسب با نیاز توانایی و علاقه باشد.

تقوا بهتر است یا تخصص

تقوا بهتر است یا تخصص
07:49 - 1400/06/15

براساس آموزه‌های دینی آیا «تخصص» مقدم بر «تعهد و تقوا» است؟

تخصص گرایی

تخصص گرایی 12:14 - 1400/05/12

امام علی عليه السلام فرمود:

 كسى كه به كارهاى مختلف بپردازد نقشه ها و تدبيرهايش به جايى نمى رسد.

نهج البلاغه، حکمت 403

انتخاب اصلح

07:51 - 1400/03/04

-برای انتخاب اصلح چه معیاری وجود دارد؟

فقدان متخصص در ایران

پزشکیان
09:34 - 1399/12/02

وقتی که انقلاب شد آدم های متخصص را اخراج کردیم در حالی که خودمان هم توانایی نداشتیم! ما نه راهی را که دنیا در اداره مملکت رفته ا میرویم نه را اسلام را!...
این جمله انسان را به بازخوانی مسائل و رویدادهای بعد از انقلاب وا میدارد که چه اتفاقاتی بر سر متخصصین متعهد! ما افتاده که دوستان انقلاب! را به واکنش وا داشته است، در این جا چند نکته خودش را نمایان می کند، اولا وضعیت علم و دانش در سالهای قبل از انقلاب و تعداد متخصصان داخلی و خارجی است که بیش از همه این مساله فرار مغزها! را در آستانه انقلاب را مشخص میکند.

حرف‌های غیرتخصصی برای دفاع از تخصص!

پزشکیان جهان آرا
18:03 - 1399/11/29

- تناقض آقای پزشکیان و امثال او این است که تا کم می‌آورند به انقلاب و دستاوردهای آن حمله می‌کنند ولی هرگز حاضر به موضع‌گیری روشن و صریح علیه مقامات و دولت‌های مورد حمایت خود -از جمله دولت روحانی- نیستند، همان دولتی که شعارش «بلدم بلدم» بود ولی در عمل، تحریم‌ها را چند برابر کرد، هسته‌ای را متوقف نمود و قیمت ارز، مسکن و کالاهای مختلف را به چند برابر رساند و معیشت مردم را تلخ و سخت نمود!

مدیر بی‌تخصص

تقوا یا تخصص
11:35 - 1396/10/20

- یکی از شرایط اصلی در مدیریت اسلامی تقوا داشتن است یعنی مدیری که بدون تخصص پستی را قبول می کند قطعا بی تقواست.

ولایت فقیه و تخصص‌های گوناگون

تخصص‌های گوناگون و ولایت فقیه
08:59 - 1395/08/22

برای ولی فقیه در قانون اساسی سه شرط عمده ذکر شده است، اکنون این سوال مطرح است که چرا تنها این سه شرط برای ولی فقیه لازم است، و از سوی دیگر، در مورد مسائل دیگر که ولی‌فقیه تخصص ندارد باید چگونه رفتار کند.