تشویق به نماز

چگونه فرزندان را به نماز تشویق کنیم

تشویق فرزندان به نماز
11:28 - 1400/09/04

دو فرزند هفت و هشت ساله دارم که برای نماز خواندن تنبل هستند و گاهی با پرداخت پول آنها را تشویق کرده ام.

دخترم نماز نمیخونه چیکار کنم

چگونه دخترم را به نماز خواندن تشویق کنم
12:22 - 1400/09/01

دختر یازده ساله‌ای دارم که نماز نمی‌خواند، پدرش هم هر وقت دوست دارد نماز می‌خواند!؟

چگونه دخترم را به نماز خواندن تشویق کنم

چگونه دخترم را به نماز خواندن تشویق کنم
13:45 - 1400/08/29

خانواده ای مذهبی هستیم. دختر یازده ساله ام به نمازش زیاد اهمیت نمی دهد.

چگونه فرزندان را به نماز تشویق کنیم

استاد محمدی شاهرودی
08:23 - 1400/07/04

چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم؟ آیا پدر و مادر در نماز خواندن آنها شریک هستند؟

 

چیکار کنم بچه‌ام نماز بخونه؟

چیکار کنم  بچه‌ام نماز بخونه؟
01:30 - 1400/01/03

 یکی از مشکلات‌ ما دین‌دارها این است که نوجوان‌هایمان چرا نماز نمی‌خوانند؟ من چه‌کار کنم بچه‌ام نماز بخواند؟ برای دریافت پاسخ دقیق به صحبت های استاد پناهیان در این زمینه توجه داشته باشید.

شیوه صحیح برای جذب فرزند به نماز و عبادت!

تربیت دینی
21:38 - 1399/11/12

-  یکی از راهکارهایی که باعث می شود فرزند به صورت مستمر نماز خواندن را ادامه دهد، این است که خود والدین با حال خوب این عبادت را انجام دهند. وقتی فرزند ببیند که والدین از خواندن نماز چقدر حالشان خوب می‌شود، تکرار این مشاهده، باور عمیقی را در فرزند نسبت به عبادت و نماز ایجاد می‌کند.

چگونه نوجوان را به نماز ترغیب کنیم؟

تربیت فرزند
01:43 - 1399/10/06

- راهکارهای ساده اما کاربردی برای اینکه نوجوانان با نماز آشتی کنند.

چگونه نوجوان را به نماز ترغیب کنیم؟

تربیت فرزند
01:22 - 1399/10/06

- راهکارهای ساده اما کاربردی برای اینکه نوجوانان با نماز آشتی کنند.

چگونه نوجوان را به نماز ترغیب کنیم؟

تربیت فرزند
00:56 - 1399/10/06

- راهکارهای ساده اما کاربردی برای اینکه نوجوانان با نماز آشتی کنند.

چگونه نوجوان را به نماز ترغیب کنیم؟

تربیت فرزند
00:26 - 1399/10/06

- راهکارهای ساده اما کاربردی برای اینکه نوجوانان با نماز آشتی کنند.

چگونه نوجوان را به نماز ترغیب کنیم؟

تربیت فرزند
00:07 - 1399/10/06

- راهکارهای ساده اما کاربردی برای اینکه نوجوانان با نماز آشتی کنند.