تعهد در برابر همسر

تعهد در خانواده

14:01 - 1402/03/15

یکی از مهم‌ترین ارکان آرامش در خانواده، تعهد اعضا به یکدیگر است؛ موضوعی که در منابع اسلامی و روانشناختی به آن اهمیت زیادی داده شده است.

مرد نیستی!

چند همسری,تعدد زوجات,مرد,مردانگی 11:47 - 1398/04/08

مرد نیستی اگر تنها از روی هوس، ازدواج مجدد بکنی بدون کسب رضایت همسر اوّلت!