تعهد و تخصص

براساس آموزه‌های دینی آیا تخصص مقدم بر تعهد و تقوا است؟

براساس آموزه‌های دینی آیا تخصص مقدم بر تعهد و تقوا است؟
10:57 - 1400/09/04

افراد متعهد هیچ‌گاه مسئولیتی را که در آن تخصص ندارد نمی‌پذیرد، و این لازمه تعهد و تقوا است و آنانی که ظاهری متعهد نشان داده و کاری که توانایی انجام آن‌را ندارند می‌پذیرند، در واقع متعهد نبوده، بلکه متعهدنما هستند.

تخصص گرایی

تخصص گرایی 12:14 - 1400/05/12

امام علی عليه السلام فرمود:

 كسى كه به كارهاى مختلف بپردازد نقشه ها و تدبيرهايش به جايى نمى رسد.

نهج البلاغه، حکمت 403

اگر چنانچه پیروز شدید، خودشان را متعهد بدانند

انتخابات 16:47 - 1400/03/22