تنوع‌طلبی

اذیت و آزار بانوان در کشورهای اسلامی

تجاوز
10:17 - 1402/02/25

حفظ حجاب، موجب حفظ عفت در امر پوشش می‌گردد و خطرات مرتبط با بی‌حجابی را کاهش می‌دهد؛ اما اذیت و آزاری که ناشی از نگاه جاهلانه و تحقیرآمیز به بانوان، بیماری روانی و سنت‌های خرافی باشد، نیاز به کار فرهنگی و اصلاح ساختاری جدی دارد.