توحید در حاکمیت

وحدت اسلامی
فهم نادرست از توحید در حاکمیت، علث تکفیر مسلمانان 07:05 - 1398/08/24 بازدید: 128

برخی از تکفیریان، با عدم درک درست از توحید در حاکمیت، معتقدند که حاکمیت مخصوص خداوند است؛ بنابراین حکومت مردم بر مردم مصداق کفر و شرک محسوب است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.