عید سعید قربان ارسال رصد

تورات

تفاوت زندگی آدم و حوا در کتاب مقدس و قرآن 09:12 - 1400/04/20

چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان قرآن و کتاب مقدس یهودیان در داستان آفرینش آدم و حوا(ع) و زندگی آنان وجود دارد؟

چرا خداوند در تورات خود را خدای برخی از انبیای الهی می خواند 09:35 - 1400/04/17

چرا خداوند در تورات خود را فقط خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب(ع) می‌خواند؟

آیا غیر از قرآن کتابهای دیگری بر پیامبر نازل شده است 13:35 - 1400/03/26

کتابهای مربوط به امیرمؤمنان همگی احادیث رسول خدا است که از زبان او شنیده و ضبط کرده است. و این کتابها به نامهای مختلف در میان فرزندان او محفوظ بوده و حتی حضرت باقر و حضرت صادق گاهی از روی آن کتابها حکم شرعی را بیان می کردند.

عدم اختصاص تحدی به قرآن! 12:44 - 1400/03/12

-با توجه به آیه 49 سوره قصص، خداوند متعال، جنبه هدایتگری قرآن را نیز به عنوان معجزه بیان کرده و به آن تحدی می‌کند. با دقت در این آیه پی می‌بریم که تحدی، منحصر در قرآن نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.