جامعه دینی

جاهلان نزدیک؛ خطرناک‌تر از دشمنان

جهل
13:46 - 1402/03/17

دوست هر انسانی عقل او و دشمنش جهل و نادانی است. جهل و کج‌فهمی باعث انحراف می‌شود و آسیبی جبران ناپذیر به اسلام، وارد می‌کند.

بررسی یک شبهه پیرامون تاریخ شهر مکه

11:32 - 1402/02/16

تاریخ بنای خانه خدا«کعبه» و شهر مکه به زمان قبل از اسلام برمی‌گردد و هر گونه شک و شبهه در این مورد، مخالف منابع تاریخی و متون دینی است.

سنگ محک دین‌داری و بی‌دینی

جامعه دینی
14:34 - 1401/03/10

در ارزیابی نسبت به مظاهر دین‌داری می‌بایست به موج هجوم دشمن توجه کرد و نباید جامعه را متهم به بی‌دینی نمود. پیرو این مقوله می‌توان گفت جامعه ما دین‌دارتر شده است.

نقش جامعه دینی در بحران ها

10:47 - 1400/07/03

در اوضاع خاص و بحرانی هیچ کس و هیچ چیز مانند یک مسلمان بصیر و عاقل جهت مقابله با بحران، مؤثر نیست.

امر به معروف و نهی از منکر؛ ضمانت اجرایی اصلاح در جامعه اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر
07:34 - 1400/06/04

- امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرایی اصلاح در جامعه اسلامی هستند.

حقوق متقابل حاکم و مردم

11:27 - 1400/04/29

از بزگترین حق ها که خدا واجب گردانیده حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم می باشد.

آیا دین جامعه قابل تغییر است

دین جامعه
08:27 - 1400/04/21

آیا دین جامعه قابل تغییر است؟