جامعه دینی

تحلیل صحیح از مجازات دین اسلام برای روزه‌خواری

11:07 - 1403/01/14

اسلام به مجازات «قتل» برای فرد روزه‌خوار، در شرایطی عادلانه فرمان داده؛ زیرا در یک جامعه اسلامی که مسلمانان در سطح جامعه به روزه‌داری مشغول هستند، اقدام فرد روزه‌خوار به خوردن و آشامیدن، باعث آزار و رنجش دیگران خواهد شد و پس از هشدارها و تنبیه‌های متعدد، به کشتن او اقدام می‌شود.

جاهلان نزدیک؛ خطرناک‌تر از دشمنان

جهل
13:46 - 1402/03/17

دوست هر انسانی عقل او و دشمنش جهل و نادانی است. جهل و کج‌فهمی باعث انحراف می‌شود و آسیبی جبران ناپذیر به اسلام، وارد می‌کند.

بررسی یک شبهه پیرامون تاریخ شهر مکه

11:32 - 1402/02/16

تاریخ بنای خانه خدا«کعبه» و شهر مکه به زمان قبل از اسلام برمی‌گردد و هر گونه شک و شبهه در این مورد، مخالف منابع تاریخی و متون دینی است.

سنگ محک دین‌داری و بی‌دینی

جامعه دینی
14:34 - 1401/03/10

در ارزیابی نسبت به مظاهر دین‌داری می‌بایست به موج هجوم دشمن توجه کرد و نباید جامعه را متهم به بی‌دینی نمود. پیرو این مقوله می‌توان گفت جامعه ما دین‌دارتر شده است.

نقش جامعه دینی در بحران ها

10:47 - 1400/07/03

در اوضاع خاص و بحرانی هیچ کس و هیچ چیز مانند یک مسلمان بصیر و عاقل جهت مقابله با بحران، مؤثر نیست.

امر به معروف و نهی از منکر؛ ضمانت اجرایی اصلاح در جامعه اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر
07:34 - 1400/06/04

- امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرایی اصلاح در جامعه اسلامی هستند.

حقوق متقابل حاکم و مردم

11:27 - 1400/04/29

از بزگترین حق ها که خدا واجب گردانیده حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم می باشد.

آیا دین جامعه قابل تغییر است

دین جامعه
08:27 - 1400/04/21

آیا دین جامعه قابل تغییر است؟