جامعه مسلمان

دوگانه فقرزدایی از جامعه و آبادانی حرم معصومان علیهم‌السلام

17:06 - 1401/12/15

 مسلمانان و شیعیان باورمند چه فقیر و چه غنی، خود را موظف به یاری رساندن به فقراء دانسته و در عین حال، از احترام به معصومان کوتاهی نمی‌کنند.