جایگاه معلم

شاخصه های قرآنی معلم خوب و ممتاز

روز معلم
09:51 - 1401/02/11

چکیده: یک معلم خوب می تواند با اخلاق و منش خود بیشترین تأثیر تربیتی را بر دانش آموزان خود داشته باشد.

معلم بزرگ

معلم بزرگ
09:21 - 1400/10/07

علامه مصباح يزدي از معلمان بزرگي بود كه همه شاخص هاي يك معلم الهي را در خود جمع كرده بود؛ ايشان هم از معرفت بالايي برخوردار بود و هم مخلصانه به آن چه تعليم مي داد معتقد بود. هم با سعه صدر عظيمي كه داشت با عشق و علاقه زياد در تربيت شاگردان مي كوشيد.

جایگاهی بارز، مسولیت خطیر

جایگام معلم
00:00 - 1395/02/11

چکیده:وجود معلمان و مربیان متعهد و مهذب، نقش مهمی در رهنمون شدن جامعه  در مسیر صحیح دینی دارد.

مقام معلم و الزامات اخلاقی تعلیم

روز معلم
11:58 - 1395/02/08

چکیده: معلمی، شغلی است توأم با عشق. معلم، یک انسان به‌ تمام‌ معنا عاشق است و عاشقانه تعلیم می‌دهد. از نخستین نشانه یک معلم موفق، برخورداری از سوز و گداز تعلیم و تربیت است.